Apie mus

Viešoji įstaiga “Senamiesčio vaikų dienos centras” yra nepelno siekianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 2000 m., vienas pirmųjų vaikų dienos centrų Lietuvoje.

Mūsų organizacijos pagrindą sudaro 3 esminės vertybės:

Untitled

Mūsų Dienos centre teikiamos paslaugos:

Dienos centras teikia stacionarias vaikų dienos centro bei socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais. Savo veikloje vadovaujamės krikščioniškomis vertybėmis. Dienos centre dirba profesionali specialistų komanda, teikianti paslaugas tiek vaikams, tiek tėveliams.

Dienos centre vaikai laukiami po pamokų (vaikų priėmimo laikas priklauso nuo sezono).

Įgyvendiname esminę vaiko poreikių tenkinimo programą:

 • Vaikai dienos centre ruošia pamokas;
 • Maitinami du kartus per dieną;
 • Dalyvauja sporto, muzikos, dailės, keramikos, pynimo, medžio darbų, žaidimų būreliuose;
 • Vaikams organizuojamos vertybinių įgūdžių formavimo ir terapinės grupės;
 • Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu;
 • Vaikai ir jų tėveliai turi galimybę konsultuotis asmeniškai su dienos centro socialiniais darbuotojais ir psichologe;

Specializuotų programų vykdymo metu:

 • Organizuojama psichotropinių medžiagų prevencija: individualios konsultacijos ir darbas grupėse;
 • Teikiama pagalba įvairų rūšių smurtą patyrusiems vaikams ir jų tėvams: individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai ir kt.

Mūsų komandą sudaro:

 • Vadovė rūpinasi viešosios įstaigos administravimu, paramos ir projektų koordinavimu, ūkiniais įstaigos klausimais, personalo ugdymu.
 • Buhalterė tvarko dienos centro buhalteriją.
 • Socialinė pedagogė ir vaikų užimtumo specialistas – ugdo vaikus bei organizuoja jų veiklą dienos centre;
 • Socialinės darbuotojos – individualiai konsultuoja vaikus, kai šie turi kokių nors sunkumų arba patiria smurtą, juos lavina bei ugdo. Jie taip pat konsultuoja tėvelius vaikų auklėjimo ir kitais klausimais, veda tėvelių grupinius užsiėmimus. Teikia socialinės priežiūros paslaugas Kaune gyvenančioms šeimoms.
 • Psichologė – individualiai konsultuoja vaikus ir jų tėvelius. Veda grupinius vaikų užsiėmimus. Organizuoja tėvystės įgūdžių grupes tėvams.
 • Virėja – gamina vaikams pietus ir pavakarius.
 • Mūsų savanoriai ir praktikantai– (Kauno kunigų seminarijos klierikai, aukštųjų mokyklų studentai bei praktikantai) padeda vaikams paruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: žaidžia su vaikais, rengia viktorinas ir t.t.