Apie mus

Viešoji įstaiga “Senamiesčio vaikų dienos centras” –  nevyriausybinė organizacija, įkurta 2000 m., vienas pirmųjų vaikų dienos centrų Lietuvoje. Mūsų centro tikslas – ugdant krikščioniškas vertybes organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį bei įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas. Mūsų misija – telkiant bendruomenę ir profesionalius darbuotojus tenkinti vaiko ir šeimos esminius poreikius. Mūsų vizija: saugi ir priimanti aplinka – puoselėjanti ir darni šeima.

Centras teikia popamokinio vaikų užimtumo, psichologines ir socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais. Savo veikloje vadovaujamės krikščioniškomis vertybėmis (žmogaus teisės, Bendrasis Gėris, solidarumas, subsidiarumas, teisingumas ir gailestingoji meilė artimo atžvilgiu, atsakomybė ir uolus darbo pasiskirstymas). Dienos centre dirba profesionali specialistų komanda, teikianti paslaugas vaikams ir jų tėveliams/globėjams.

Mūsų organizacijos pagrindą sudaro 3 esminiai darbo principai:

Untitled

Centre teikiamos šios paslaugos:

 •  popamokinis vaikų užimtumas;
 •  vaikų maitinimas;
 •  psichologo konsultacijos vaikams ir jų  tėveliams/globėjams;
 • socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo konsultacijos vaikams ir jų tėveliams/globėjams;
 • taip pat yra galimybė organizuoti mediacijas šeimoms ir jų vaikams;
 • neformalus vaikų švietimas (NVŠ);
 • esant galimybėms organizuojame vaikų stovyklas ir įvairias išvykas į renginius.

Įgyvendiname esminę vaiko poreikių tenkinimo programą:

 • Vaikai dienos centre  turi galimybę paruošti namų darbus;
 • Vaikai maitinami du kartus per dieną;
 • Dalyvauja sporto, dailės būreliuose;
 • Vaikams organizuojamos vertybinių įgūdžių formavimo ir terapinės grupės;
 • Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu;
 • Vaikai ir jų tėveliai turi galimybę konsultuotis asmeniškai su dienos centro socialiniais darbuotojais, socialine pedagoge ir psichologe;

Specializuotų programų vykdymo metu:

 • Organizuojama psichotropinių medžiagų prevencija: individualios konsultacijos ir darbas grupėse;
 • Teikiama pagalba įvairų rūšių smurtą patyrusiems vaikams ir jų tėvams: individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai ir kt.