Naujienos

VŠĮ “Senamiesčio vaikų dienos centras”  įgyvendina projektą  Švietimas apie klimato kaitą vaikams (“CoolClimate”).

Dotacijos sutartis Nr. 2023-1-LT01-KA210-SCH-000155815 sudaryta, siekiant įgyvendinti programos “Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mažos apimties partnerysčių projekto “Keep it Cool – Climate Change Education for Children(CoolClimate)” įgyvendinimui.

Projekto tikslas-  kova su klimato kaita. Klimato politikos veiksmai paprastai yra orientuoti į įvairias klimato kaitos švelninimo strategijas- atsinaujinančiuosius energijos išteklius, tvarų žemės naudojimą, tvarų transportą ir prisitaikymą prie jo. Su partnerių pagalba bus siekiama konceptualizuoti metodinį požiūrį ir parengti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokymo vidurinių mokyklų lygmeniu švietimo sistemą, parengti mokytojų rengimo programą, kuri apimtų teorinį ir praktinį mokymą, organizuoti mokytojų rengimo veiklą pagal parengtą programą, siekiant išbandyti ir patvirtinti sukurtus rezultatus.

Projekto finansavimas-60 000 Eur iš  2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis- nuo 2023-12-01 iki 2024-11-30.

***

2022 m. renkame finansinę paramą Dienos centro vaikų maitinimo išlaidoms, psichologo darbo užmokesčiui ir terapeuto paslaugoms apmokėti.

Kviečiame visus geros valios žmonės prisidėti prie Dienos centro kokybiškų paslaugų organizavimo socialinę atskirtį, riziką ir krizes išgyvenančioms šeimoms su vaikais.

Paremti galite per aukok.lt portalą: https://www.aukok.lt/projektai/Kokybiska-mityba-dienos-centro-vaikams

***

Kviečiame lankyti mūsų vaikų dienos centrą!

***

Įgyvendinta vaikų vasaros stovykla “Kaunas – mano namai: jį pažįstu ir vertinu”

Birželio 30 – liepos 9 dienos mūsų centre veikė Dienos centro organizuojama stovykla “Kaunas – mano namai: jį pažįstu ir vertinu”. Stovykloje dalyvavo 18 vaikų nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Vaikai lankė įvairias Kauno vietas: muziejus, pramogų parkus, vaikų žaidimų kambarį.  Užsiėmimus vedė būrys specialistų: dailės ir keramikos mokytoja Loreta, judesio terapeutė Rasa, tautodailininkė Inga, centro darbuotojai  – Jūratė, Greta, Justina, Dominika, Raminta. Į pagalbą atskubėjo savanoriai. Labai skaniai visus maitino virėja Lina. Už stovyklos finansavimą dėkojame Kauno miesto Švietimo skyriui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Kviečiame 1,2 % pajamų mokesčio skirti vaikų dienos centro veikloms organizuoti!

Mielieji, kaip ir kiekvienais metais kviečiame skirti savo dalį pajamų mokesčio mūsų centrui. Tai galite padaryti elektroniniu būdų per VMI Elektorninę deklaravimo sistemą (toliau EDS) – https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

 ***

2020 m. trumpa apžvalga

Nuoširdžiai dėkojame Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už mūsų vaikų dienos centro finansavimą. Daugumą veiklų galėjome įgyvendinti dėl departamento finansuojamo projekto “Darni šeima: kompleksinės paslaugos dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimos nariams”.

Taip pat šiais metais tęsėme neformalus vaikų švietimo veiklą – organizavome dailės “Kai kuriu, tai daug ką galiu”  ir sporto “Judėk ištisus metu!” būrelius. Už trejus metus vykstančias veiklas dėkojame Kauno m. Švietimo skyriui ir specialistei Ingridai.

Pagal projektinę veiklą įgyvendinome Kauno m. Švietimo skyriaus finansuotą projektą “Mums smagu laiką leist kartu!”, organizavome vaikų išvykas į Lokės pėdą, Girstučio baseiną, bei judesio terapiją. Dėl karantino negalėjome išpildyti viso projekto…

Toliau sėkmingai tęsiame bendradarbiavimą su Aukok.lt portalu. Visus norinčius ir galinčius kviečiame paremti vaikų maitinimo organizavimą: https://www.aukok.lt/projektai/Kokybiska-mityba-dienos-centro-vaikams

Dėkojame mūsų centro geradariams, savanoriams, praktikantams, visiems kurie mus minėjo geru žodžiu! Linkime prasmingų, vilties, meilės, tikėjimo, ramybės pripildytų Naujųjų 2021 metų! 

***

Atsinaujinusi centro komanda 2020 m.

Už fotosesija dėkojame Gretai Čėsnei.

***

Užbaigėme komandos supervizijų 2019 m. rudens – 2020 m. pavasario ciklą

Džiaugiamės pasibaigusiu 9 mėnesių komandos supervizijų procesu, kurių metu galėjome pažinti vieni kitus, spręsti kylančius sunkumus, ugdyti komandinę dvasią, stebėti savo augimą ir vidinius pokyčius. Paskutinės supervizijos vyko nuotoliniu būdu, bet tai netrukdė nuoširdžiai dalintis rūpesčiais ir ieškoti sprendimų. Dėkojame supervizorei Laimai Abromaitienei ir Lietuvos Caritas už projektinį finansavimą.

***

Mieli Bičiuliai, kviečiame prisidėti prie Dienos centro vaikų vasaros užimtumo organizavimo!

Mūsų Centras rengia stovyklas vaikams, o taip siunčia vaikus į socialinių partnerių stovyklas įvairiose Lietuvos vietose. Šią vasarą svajojame į stovyklas išleisti iki 20 vaikų. Mūsų paramos sąskaita: LT 67 7044 0600 0344 4235, AB „SEB bankas“, paskirtyje įrašykite žodį „Stovykloms“. Nuoširdžiai dėkojame.

Copy of Volunteers- helping hands - Made with PosterMyWall (4)

***

Dienos centro komandos mokymai 2019 m.

Džiaugiamės komandos mokymais, kurie įvyko šių metų sausio 22  ir vasario 1 dienomis. Nuoširdžiai dėkojame supervizoriui dr. Gedui Malinauskui už puikius patyriminius mokymus, kurių metu turėjome galimybę pažinti vienas kitą ir pagilinti įvairias kompetencijas. Taip pat dėkojame Gyvųjų Akmenų bendruomenei ir bičiulei Virginijei Rimienei už suteiktas patalpas mokymams.

52828241_312040752789715_9035847549893738496_n

***

Dalinamės 2018 m. gruodžio 17-19 d. vykusios kalėdinės stovyklos “Būkime kartu” Kulautuvoje akimirkomis.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą LPF “Maisto bankas”, prekybos tinklui “Rimi Lietuva”, UAB “Kauno ortodontijos centras”, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Fotosesiją surengė fotografas Justinas Gedvila. Šventas Mišias aukojo Br. Juozapas Marija Žukauskas, gitara pritarė Ramunė Obelenienė, judesio terapiją vedė Rasa Birietė. Dėkojame specialistams, būriui savanorių ir praktikantei Laurai.

https://www.youtube.com/watch?v=qwOdB4GOJr8&feature=share

***

Įgyvendintas trijų metų trukmės projektas “Psichosocialinės pagalbos vaikams centras”

Dėkojame LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už finansuotą 3 metų trukmės projektą “Psichosocialinės pagalbos vaikams centras”. Projekto metu buvo finansuotos kasdieninės dienos centro veiklos: dailės ir sporto užsiėmimai, pamokų ruoša, psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos visai šeimai, vaikų išvykos, kalėdinė stovykla, vaikų maitinimas dienos centre ir kt. Šio projekto dėka galėjome teikti dienos centro paslaugas 33 vaikams.

Plaukimo pamokos ir pramogos Vilniaus "Vichy" parke

***

Užbaigėme Iniciatyvos Kaunui finansuotus mokymus darbuotojams ir savanoriams

Nuo 2018 gegužės iki gruodžio mėnesio mūsų dienos centre vyko darbuotojų ir savanorių mokymai apie konfliktų valdymą, asmenines ir profesines ribas, agresyvaus elgesio priežastis, stiprių emocijų atpažinimą ir valdymą. Darbuotojai ir savanoriai pagilino žinias apie darbą su vaikais, kurie patiria daugiau nei įprasta, įvairių gyvenimiškų sunkumų. Mokymus vedė VšĮ Šeimos santykių instituto psichologai. Dėkojame “Iniciatyvos Kaunui” už finansuotus mokymus, o lektoriams – už kompetentingą darbą ir suteiktas naudingas žinias.

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2

***

Kalėdinė vaikų stovykla Kulautuvoje “Būkime kartu”

Šių metų gruodžio 17-19 d. dienos centro komanda organizavo kalėdinę vaikų stovyklą Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje. Stovyklos metu vaikai žaidė įvairius ugdomuosius, sportinius žadimus, turėjo judesio terpija kartu su nuostabiąja Rasa, talentų vakarą, dalyvavo Šv. Mišiose, kurias aukojo Br. Juozapas Marija, o giesmeles padėjo giedoti Ramunė Obelenienė. Stovyklos metu vaikai buvo konsultuojami mūsų psichologų. Vaikus stovykloje aplankė prekybos tinklo “Rimi” atstovė su dovanomis.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno ortodontijos centrui ir Daliai Liutkauskienei už finansinę paramą,  LPF Maisto bankui už paramą maisto produktais. Fotografui Justinui Gedvilai už gražias nuotraukas bei visiems kitiems, kurie prisidėjo prie vaikų džiaugsmo.

DSC_0265

DSC_0499

DSC_0628

DSC_0813

***

Vasaros šeimų stovykla Kulautuvoje

Dalinamės neseniai vykusios stovyklos Kulautuvoje „Šeimos stiprybė – Kauno vienybė“ akimirkomis. Jos metu stiprinome draugystę ir bendruomeniškumą, gerinome pykčio ir kitų emocijų valdymo įgūdžius, vedėme pozityvios tėvystės kursus, dalyvavome dailės, molio ir judesio ir kitose terapijose.  Stovyklos metu dalyviai ugdė socialinius įgūdžius. Iš vaikų ir tėvelių gavome tik geriausius atsiliepimus ir klausimą „Kada vėl susitiksime?“ Dėkojame Kauno miesto savivaldybei už projekto ir stovyklos finansavimą.
Didelis ačiū mūsų partneriams LPF “Maisto bankas” už paramą maisto produktais stovyklos metu.

1

***

Užbaigėme Sveikatos stiprinimo fondo finansuotą projektą “Kai žinių turiu, tai ir rinktis teisingai galiu!”

Labai labai džiaugiamės Sveikatos stiprinimo fondo finansuotu projektu “Kai žinių turiu, tai ir rinktis teisingai galiu!”. Projekto veiklos buvo gausios, todėl buvo tikras džiaugsmas įgyvendinti tokį didelį projektą. Vaikai turėjo galimybę visapusiškai susipažinti su psichoaktyvių medžiagų žala žmogaus organizmui. Veiklų metu vaikai patys darė plakatus, klausė lektorių ir auklėtojų paskaitėlių, lankėsi Priklausomybių centre ir Sveikatos biure. Vaikus nuolat konsultavo psichologas. Dienos centro vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, žiūrėjo mokomuosius filmus ir diskutavo apie psichiką žalojančių medžiagų poveikį vaiko vystymuisi. Šventėme vaikų ir dienos centro gimtadienius, lankėmės Anykščiuose ir Vilniaus “Vichy” pramogų parke, vaikai iš lankų šaudė Alytaus lankininkų klube. Pastatėme spektaklį “Mažasis princas”. Ir dar buvo daug visko… Ačiū mūsų kuratorei Olei Balčiūnaitei ir LR Sveikatos apsaugos ministerijai.

2

Spektaklio "Mažasis princas" repeticijos

***

Išvyka į Anykščius  ir Vilnių 2018 m. birželio 27 d.

Birželio 27 d. kartu su vaikais vykome į Anykščius bei Vilnių. Aplankėme Laimės žiburį – J. Biliūno kapą ir Arklio muziejų, ant Kalitos kalno važinėjomės vasaros rogutėmis, ir svarbiausia, gardžiavomės cepelinais. Išvyką užbaigėme šlapiomis pramogomis vandens parke “Vichy” Vilniuje. Už išvyką ir visas pramogas vaikams dėkojame Sveikatos stiprinimo fondui.

arklio muziejus

***

18-tas Dienos centro gimtadienis

2018 birželio 16 dieną šventėme 18-tą Dienos centro gimtadienį. Vaikai Dienos centro svečiams rodė spektaklį “Mažasis princas” bei savo ilgai repetuotą šokį. Visi šventės dalyviai buvo pakviesti dalyvauti lauko estafetėse ir žaidimuose. Ir žinoma, vaikai kartu su svečiais vaišinosi laaabai skaniu tortu.

35864548_1297453110358472_2543791902583422976_o

35762276_1297453850358398_8307128269916864512_o

35698365_1297453337025116_671297895101628416_o

35644892_1297453303691786_5919486715197652992_o

35671399_1297453673691749_1760851787230740480_o

***

Motokroso varžybos Kačerginėje

Kaip smagu turėti gerų draugų!.. Ačiū mūsų rėmėjams ir bičiuliams Kauno moterų klubui “Lions” už galimybę gegužės mėnesį stebėti motokroso varžybas Kačerginės žiede. Vaikai turėjo galimybę ne tik stebėti varžybas bet ir patys išbandyti keturačius…

32332487_179226199446141_8313701463960322048_o

32266943_179226116112816_4262014202371112960_o