Informacija tėvams (globėjams)

Norint, kad jūsų vaikas pradėtų lankyti dienos centrą reikia:

  1. Kreiptis dėl vaiko priėmimo į Kauno miesto socialinių paslaugų skyrių arba atvykti pas mus į Dienos centrą iš anksto sutarus susitikimą su centro darbuotoju;
  2. Sutarus dėl vaiko lankymo su Dienos centro darbuotojais, tėvai (globėjai) turi užpildyti prašymo formą, kuris bus siunčiame į Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų skyrių dėl nemokamos vaikų dienos centro paslaugos; taip reikalinga vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos priežiūros įstaigos medicininis išrašas (F027/a) (ar kopiją); neįgaliojo pažymėjimo kopija (jeigu toks yra), kiti svarbūs dokumentai.

Su mumis galite susisiekti:

Tel. +370 602 99158, el.p.: senamiesciovdc@gmail.com