Informacija tėvams

Norint, kad jūsų vaikas pradėtų lankyti dienos centrą reikia:

  • kreiptis dėl priėmimo ir sutarti asmeninį pokalbį su centro socialiniu pedagogu ar socialiniu darbuotoju;
  • sutarus dėl vaiko lankymo, tėvai (globėjai) turi pateikti dienos centro darbuotojoms prašymą dėl vaiko priėmimo įdienos centrą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicininį išrašą (F027/a) (ar kopiją); neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jeigu yra), kitus svarbius dokumentus.
  • darbuotojai savo ruožtu pateiks tėvams (globėjams) sudaryti socialinių paslaugų sutartį dėl vaiko lankymosi dienos centre, deklaraciją dėl COVID ar kitus svarbius dokumentus.